https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/07/1z8r5dn5.bmp

MARTA ANGERRI

  DIRECTORA DE RELACIONS INSTITUCIONALS

Marta Angerri (Barcelona, 1975) és Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993-1997) i Màster en Gestió Pública per la UPF-ESADE-UAB (1997-1999), el 1998 inicià la seva carrera professional a la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de Joventut en l’àmbit de les Relacions Internacionals, on el 2003 va passar a ser Cap de Gabinet de la Secretària general. Posteriorment, l’any 2006, va acabar la seva etapa a la Generalitat com a Cap de Relacions Institucionals de la Conselleria de Presidència. S’incorporà al Cercle d’Economia l’any 2007 com a Directora de Programes, per ser nomenada Secretària General del Cercle i Directora de la Fundació l’any 2011. Des del mes de juliol de 2018 fins a setembre de 2020 ha estat Directora General del Cercle d’Economia.

Actualment és consultora en Fons Europeus, específicament en els Fons Next Generation EU, consellera de DALEPH , presidenta de la Comissió Agenda 2030 i consellera del President de Foment del Treball.

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/Salvador-Sedó.jpg

SALVADOR SEDÓ ALABART

  DIRECTOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS

Salvador Sedó (Reus 1969) és Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la UPC i post-grau en Lideratge i Gestió Pública per IESE. Actualment és president de NISIROS SL, Consultoria&Enginyeria, especialitzada en l’assessorament en la internacionalització d’empreses, i director de Desenvolupament Sostenible de Foment del Treball, amb responsabilitat sobre les àrees de canvi climàtic, medi ambient, residus, aigua, energia, agricultura, biodiversitat i Agenda 2030.

Fou secretari de Relacions Internacionals d’Unió Democràtica de Catalunya (1996-2016), membre del Consell Consultiu de la Fundació Europea de la Joventut del Consell d’Europa, (1993-1994), del Comitè Executiu de les Joventuts Democratacristianes Europees-JDCE (1992-1997) i del Buró del Fòrum Juvenil de la UE (1995-1997).

Així mateix, fou director General de Relacions Exteriors del Govern de Catalunya (2011-2011) i diputat al Parlament Europeu (2011-2014): membre titular Comissió d’Indústria, Energia i Investigació (ITRE) i suplent de la Comissió de Llibertats, Justícia i Afers Interiors (LIBE). Membre titular de la Delegació per les relacions amb Sud-Àfrica i suplent de la Delegació amb els països de l’Àsia del Sur.

Senador: portaveu a la comissió d’Afers Exteriors i d’Indústria, Energia i Turisme, i de la comissió Mixta UE (2014-2016). Activitat que compaginà amb la de membre de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (2014-2016).

De 2016 a 2019 fou, també, director d’expansió del grup ECONOVA.

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/Salvador-Sedó.jpg

SALVADOR SEDÓ ALABART

  DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Salvador Sedó (Reus 1969) es Ingeniero Técnico Industrial Mecánico por la UPC y post-grado en Liderazgo y Gestión Pública por IESE. Actualmente es presidente de Nisiros SL, Consultoría & Ingeniería, especializada en el asesoramiento en la internacionalización de empresas, y director de Desarrollo Sostenible de Fomento del Trabajo, con responsabilidad sobre las áreas de cambio climático, medio ambiente, residuos, agua, energía, agricultura, biodiversidad y Agenda 2030.

Fue secretario de Relaciones Internacionales de Unión Democrática de Cataluña (1996-2016), miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa, (1993-1994), del Comité Ejecutivo de las Juventudes democratacristianos Europeas-JDCE (1992-1997) y del Buró del Foro Juvenil de la UE (1995-1997).

Asimismo, fue director General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Cataluña (2011-2011) y diputado en el Parlamento Europeo (2011-2014): miembro titular Comisión de Industria, Energía e Investigación (ITRE) y suplente de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos Interiores (LIBE). Miembro titular de la Delegación para las relaciones con Sudáfrica y suplente de la Delegación con los países de Asia del Sur.

Senador: portavoz en la comisión de Asuntos Exteriores y de Industria, Energía y Turismo, y de la comisión Mixta UE (desde 2014 hasta 2016). Actividad que compaginó con la de miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2014-2016).

De 2016 en 2019 fue, también, director de expansión del grupo ECONOVA.

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/07/4-marta_angerri_feu_2.jpg

MARTA ANGERRI

  DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Marta Angerri (Barcelona, ​​1975) es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona (1993 a 1997) y Master en Gestión Pública por la UPF-ESADE-UAB (1997-1999), en 1998 inició su carrera profesional a la Generalidad de Cataluña, a la Secretaría general de Juventud en el ámbito de las Relaciones Internacionales, donde en 2003 pasó a ser Jefe de Gabinete de la Secretaria general. Posteriormente, en 2006, terminó su etapa en la Generalitat como Jefe de Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia. Se incorporó al Círculo de Economía en 2007 como Directora de Programas, para ser nombrada Secretaria General del Círculo y Directora de la Fundación en 2011. Desde el mes de julio de 2018 hasta septiembre de 2020 ha sido Directora general del Círculo de Economía.

Actualmente es consultora en Fondos Europeos, específicamente en los Fondos Next Generation EU, consejera de DALEPH, presidenta de la Comisión Agenda 2030 y consejera del Presidente de Fomento del Trabajo.

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/1-Josep-A-Duran-popUP.png

JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA

  PRESIDENT DE L’AEL

Josep Antoni Duran i Lleida (Alcampell, 1952) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat en Comunitats Europees pel Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya. Actualment, exerceix de consultor internacional i d’advocat al Bufet Colls, també és coordinador del Fòrum de Diàleg Italo-Español i professor visitant de la Universitat Miguel de Cervantes de Santiago de Xile. Fou, prèviament, professor Dret Civil a la Facultat de Dret de Lleida.

Ha tingut una dilatada trajectòria política i institucional de la qual està retirat. Així fou  tinent d’alcalde al primer Ajuntament democràtic de Lleida, diputat al Congrés —on fou president-portaveu de Grup Parlamentari de Convergència i Unió a les Corts i president de la seva Comissió d’Exteriors durant tres legislatures—, al Parlament Europeu —on fou portaveu de la Delegació demòcrata-cristiana de l’Estat espanyol en el si del PPE— i al Parlament de Catalunya, i conseller de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. A més, fou president de la representació de la Generalitat en la comissió bilateral Estat-Generalitat, membre de l’Assemblea Parlamentaria de la OTAN, i vicepresident de la Comissió Política de l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània.

Fou militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 1974 fins a la seva dissolució. President del seu Comitè Executiu i secretari general de la Federació de Convergència i Unió. Així mateix, fou vicepresident de la Internacional Demòcrata Cristiana al llarg de 9 anys en dos mandats diferents.

Ha estat distingit amb diverses condecoracions per Espanya, Xile, Itàlia, Polònia, Colòmbia, Bulgària i Croàcia. La Generalitat de Catalunya li concedí la Creu de Sant Jordi i Alcampell el nomenà Fill Il·lustre.

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/2-Francresc-Pardo-popUP.png

FRANCESC PARDO I BOSCH

  DIRECTOR DE LA AEL

Francesc Pardo i Bosch (Reus, 1984) es doctor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y máster en Tecnología y Gestión del Agua por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Es profesor en el Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción de la UPC desde 2020, universidad en la que ya había ejercido como personal docente e investigador de 2009 a 2016. Fue, asimismo, profesor y coordinador de los proyectos europeos H2020 de smart cities en ESADE Business School de 2016 a 2020.

Su actividad académica se ha centrado en definir y desplegar modelos de gestión y de toma de decisiones basados ​​en el desarrollo sostenible en ámbitos diversos como la construcción y mantenimiento de infraestructuras, la planificación estratégica, la ingeniería urbana o la gobernanza pública. Actualmente, también investiga cómo implantar modelos de negocio innovadores y sostenibles tanto en organismos públicos como privados.

Todo ello le llevó a ser visiting research fellow en la UC Berkeley (EE.UU.) en 2015 y en la University College of London (UK) en 2019. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas con los resultados de su investigación y ha participado como ponente en diversos congresos de ámbito nacional e internacional.

Ha recibido, además, la beca FI-AGAUR del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña y la beca Torres Quevedo del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. En 2019, fue galardonado por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (SEBAP) y por la Joven Cámara Internacional de Cataluña, de la que recibió el premio Ten Outstanding Young Persons (TOYP) en la categoría de desarrollo científico y tecnológico .

https://futur.upc.edu/FrancescPardoBosch

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/Elisa_riva_ok.jpg

ELISA RIVA

  DIRECTORA FINANCERA I ADMINISTRACIÓ

Elisa Riva (Torí, Itàlia, 1984) és llicenciada en Economia per la Universitá degli Studi di Torino i màster en Direcció Financera per la EAE Bunsiness School (2013).

En la seva trajectòria professional s’ha especialitzat en Finance management (Control Intern, Reporting i comptabilitat), i people management (MDP per Paul Troop Organization 2017). Ha treballat amb equips multiculturals i prestat servei a diversos països d’Europa i Amèrica. Ha desenvolupat diverses funcions a l’àrea financera: Auditoria externa (MBA Auditors 2006-2007), Consultoria de negoci (SDG Consulting Group 2007-2009), Auditoria interna (Bunge 2009-2012), Controller Europa i Àfrica (2012-2016), Responsable financera de França i Suissa (Bunge des de l’any 2016).

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/Elisa_riva_ok.jpg

ELISA RIVA

  DIRECTORA FINANCIERA I ADMINISTRACIÓN

Elisa Riva (Turín, Italia, 1984) es licenciada en Economía por la Universitá degli Studi di Torino y máster en Dirección Financiera por la EAE Bunsiness School (2013).

En su trayectoria profesional se ha especializado en Finance management (Control Interno, Reporting y contabilidad), y people management (MDP por Paul Troop Organization 2017). Ha trabajado con equipos multiculturales y prestado servicio en varios países de Europa y América. Ha desarrollado varias funciones en el área financiera: Auditoría externa (MBA Auditores 2006-2007), Consultoría de negocio (SDG Consulting Group 2007-2009), Auditoría interna (Bunge 2009-2012), Controller Europa y África (2012-2016), Responsable financiera de Francia y Suissa (Bunge desde el año 2016).

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/2-Francresc-Pardo-popUP.png

FRANCESC PARDO I BOSCH

  DIRECTOR DE L’AEL

Francesc Pardo i Bosch (Reus, 1984) és doctor, enginyer de Camins, Canals i Ports i màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor al Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC des de 2020, universitat en què ja havia exercit com a personal docent i investigador de 2009 a 2016. Fou, així mateix, professor i coordinador dels projectes europeus H2020 de smart cities a ESADE Business School de 2016 a 2020.

La seva activitat acadèmica s’ha centrat en definir i desplegar models de gestió i de presa de decisions basats en el desenvolupament sostenible en àmbits diversos com la construcció i manteniment d’infraestructures, la planificació estratègica, l’enginyeria urbana o la governança pública. Actualment, també investiga com implantar models de negoci innovadors i sostenibles tant en organismes públics com privats.

Tot plegat el va portar a ser visitng research fellow a la UC Berkeley (USA) l’any 2015 i a la University College of London (UK) l’any 2019. Ha publicat nombrosos articles en revistes científiques amb els resultats de la seva recerca i ha participat com a ponent en diversos congressos d’àmbit nacional i internacional.

Ha rebut, a més, la beca FI-AGAUR del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la beca Torres Quevedo del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. L’any 2019, fou guardonat per la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País (SEBAP) i per la Jove Cambra Internacional de Catalunya, de la qual rebé el premi Ten Outstanding Young Persons (TOYP) en la categoria de desenvolupament científic i tecnològic.

https://futur.upc.edu/FrancescPardoBosch

https://www.aeleadership.eu/wp-content/uploads/2021/06/1-Josep-A-Duran-popUP.png

JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA

  PRESIDENTE DE LA AEL

Josep Antoni Duran i Lleida (Alcampell, 1952) es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Comunidades Europeas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Actualmente, ejerce de consultor internacional y de abogado en el Bufet Colls, también es coordinador del Foro de Diálogo Italo-Español y profesor visitante de la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile. Fue, previamente, profesor Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Lleida.

Ha tenido una dilatada trayectoria política e institucional de la que está retirado. Así fue teniente de alcalde al primer Ayuntamiento democrático de Lleida, diputado en el Congreso -donde fue presidente-portavoz de Grupo Parlamentario de Unión a las Cortes y presidente de su Comisión de Exteriores durante tres legislaturas-, en el Parlamento Europeo – donde fue portavoz de la Delegación demócrata-cristiana de España en el seno del PPE- y al Parlamento de Cataluña, y consejero de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalidad de Cataluña. Además, fue presidente de la representación de la Generalidad en la comisión bilateral Estado-Generalitat, miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y vicepresidente de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.

Fue militante de Unión Democrática de Cataluña desde 1974 hasta su disolución. Presidente de su Comité Ejecutivo y secretario general de la Federación de CiU. Asimismo, fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana a lo largo de 9 años en dos mandatos diferentes.

Ha sido distinguido con varias condecoraciones por España, Chile, Italia, Polonia, Colombia, Bulgaria y Croacia. La Generalitat de Cataluña le concedió la Cruz de San Jorge y Alcampell le nombró Hijo Ilustre.